Skrivelse till W Riksdagsledmöter

Jägareförbundet Folkärna  Jaktvårdskrets skrivelse till Dalarnas samtliga riksdagsledamöter.

Regeringen har fattat ett beslut om att avveckla det så kallade allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet genom ett fast handslag mellan staten och förbundet förvaltat sedan 1938.

Ett uppdrag som man genom kunskap, ideellt arbete, kärlek till naturen och det vilda djurlivet förvaltat väl. Dessutom självfinansierat genom jägarnas egna inbetalda medel via det statliga jaktkortet. Det har således inte kostat den svenska staten och dess skattebetalare en krona.

Under riksmötet 2014/15 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ som fick stöd av en majoritet i riksdagen, om att regeringen snarast ska inrätta en ny myndighet med ansvar för viltförvaltning och jaktfrågor. Det vill säga en ny viltmyndighet.

Vad hände sedan?

Absolut ingenting!

Regeringen har förhalat frågan i över sex år och obstruerat detta beslut om och om igen.

Så kommer då dagen i år, den 7 januari 2021.

Naturvårdsverket ges av regeringen uppdraget att förvalta de delar som legat inom ramen för det allmänna uppdrag som Svenska Jägareförbundet utfört: Viltövervakning, trafikeftersök samt klövviltsförvaltning.

Naturvårdsverket föreslår utan förbehåll att det är myndigheten som själv ska överta hela uppdraget, men det kommer naturligtvis att kosta. Det kommer att kosta så pass mycket att de inbetalade medel som jägarna bistår med, trots en 33-procentig höjning av avgiften för det statliga jaktkortet, inte kommer att räcka till. Man äskar ytterligare medel!

De som tidigare utfört uppdraget, de med kompetens, kunskap och materiella resurser – jägarna – avfärdas ut genom bakdörren.
De som tidigare utfört uppdraget, till ingen kostnad alls, är inte längre önskvärda.

På frågan i tidningen Svensk Jakt (13/1 2021, https://svenskjakt.se/start/nyhet/landsbygdsministern-ingen-ny-viltmyndighet-om-jagareforbundet-ska-ha-en-sarstallning/ ), vart inrättandet av den beslutade viltmyndigheten tog vägen, och varför Naturvårdsverket, den myndighet som har lägst förtroende bland jägarkåren får uppdraget, svarar landsbygdsministern Jennie Nilsson (S):

”– Det blir samtidigt motstridigt; man kan inte ge Jägareförbundet den särställning och det uppdraget som vi nu gör samtidigt som man använder pengar ur Viltvårdsfonden för att bekosta en ny viltmyndighet. Det hade krävts ett betydande utredningsuppdrag som hade dragit ut på tiden. Dessutom hade det inte blivit en särskilt stor myndighet.”

Ett oerhört anmärkningsvärt uttalande!

Vi repeterar:                                                                                                                                ”Samtidigt som man använder pengar ur Viltvårdsfonden för att bekosta en ny viltmyndighet!”

Vilka andra myndigheter har bekostats av en intressegrupp som jägarna?  Bildandet av en myndighet skall bekostas av allmänna medel, inte av en fond som är satt att förvalta och värna om det vilda djurlivet!                                                                                                                                                           Det är således inte svårt att räkna ut att Viltvårdsfonden får stå för fiolerna även när Naturvårdsverket äskar mer medel för att finansiera detta nya byråkratiska uppdrag man åtagit sig.

Vi i Folkärna Jaktvårdskrets ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen.
Vi kan inte annat än konstatera, genom de beslut som fattats, och genom de uttalanden landsbygdsministern gjort i ärendet, att detta handlar om en ren konfiskering (läs: stöld) av jägarnas inbetalda medel till Viltvårdsfonden.

Styrelsen för Folkärna  Jaktvårdskrets företräder 200 lokala medlemmar, och anser att dessa medlemmars intressen och medel i och med regeringens beslut är hotade. Folkärna Jaktvårdskrets kräver följande:

  1. Att de riksdagsledamöter som representerar vårt län Dalarna, arbetar för att ovan beskrivna beslut rivs upp och en viltmyndighet inrättas å det snaraste.
  2. Att Dalarnas riksdagsledamöter påverkar regeringen så att denna omgående agerar angående de tillkännagivanden i jakt-skytte-vapenfrågor riksdagen redan beslutat om, såsom:
  • En översyn av vapenlagstiftningen i sin helhet.
  • Skärpta straff för vapenbrott.
  • Skärpta straff för vapensmuggling.
  • Avskaffat krav på licens för ljuddämpare.
  • Utökad vapengarderob.
  • Översyn av reglerna för EU:s vapenpass, det vill säga förenklingar för att föra vapen in och ur landet.
  • Inrättandet av en ny viltmyndighet

 

Fortsatt obstruerande i dessa frågor anser vi vara ett odemokratiskt agerande som inte anstår en regering i ett demokratiskt samhälle.

Jägarnas pengar till Viltvårdsfonden skall inte hamna i en tung byråkratisk finansiell slukande kvarn. Jägarnas pengar skall nu och för alltid komma viltet och jägarna till gagn!

 

För Jägareförbundet Folkärnas Jaktvårdskrets och på uppdrag av dess styrelse:  Åke Berglund Ordförande.

Kommentarer är stängda.