Arkiv | februari, 2015

Våra pengar

Regeringen ger jägarpengar till Naturskyddsföreningen – Svensk Jakt

Staten fortsätter att ösa pengar över Naturskyddsföreningen. Men den här gången är det inte skattebetalarna utan jägarna som genom Viltvårdsfonden betalar för föreningens arbete med att skydda pilgrimsfalk och vitryggig hackspett.

Läs mer

Jaktlagsutredningen

”Fjälljakten, viktigt att hantera trots nedlagd utredning” – Svenska Jägareförbundet

– Främst gäller det fjälljakten och de frågor som är relaterade till denna, lagstiftningen och reglerna i viltvårdsområdena, samt jakten på allmänt vatten. Även förenklingar och tydliggöranden i hantering av kameror för viltförvaltningen är nödvändiga. Det finns ett behov att regeringen hanterar dessa frågor skyndsamt för att skapa tydlighet och rätt förutsättningar, säger Bo Sköld.

Läs mer

Älgsystemet

Det nya älgjakt systemet var naturligtvis även det, ett försök, skapat för att tillgodose skogsbolagen och i någon mån även jägarnas krav på en förvaltning över större områden och skötsel över områden med sammanhållen population och med bättre kommunikation mellan jaktlagen. Hellström visar på några problem, men det finns flera, beroende på vart man jagar. […]

Läs mer

Hundjakt

Rävjakt pågår till 31 mars men rådjursren hund får bara användas till den 15 mars. Harjakt pågår till de sista februari med rådjursren hund.

Läs mer